Zajednica

Zajednica u kojoj škola djeluje

Osnovna Škola “Hasan Kikić” Sarajevo počela je sa radom 1956. godine pod nazivom “Šesta narodna osnovna škola”. Naziv Osnovna škola “Hasan Kikić” dobila je po istaknutom bosansko-hercegovačkom književniku – Hasanu Kikiću, jednom od najznačajnijih jugoslovenskih naprednih pisaca između dva svjetska rata.

Prema Rješenju Ministarstva nauke, kulture i sporta Federacije BiH od 12.3.1993. godine zadržan je naziv Osnovna škola “Hasan Kikić”, a upisana je 4.7.1994. godine u Registar osnovnih škola ovog ministarstva, kao i u Registar osnovnih škola koje vodi Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. Škola je 9.10.2000. godine upisana u Registar kod nadležnog suda u Sarajevu.