Vannastavno osoblje


Almedina Pekušić Bibliotekar
Admira Hrelja Dipl. socijalna radnica
Minela Križanović Pedagog
Medina Vatreš Pripravnica-pedagog
Nina Čizmić-Đurić Psiholog
Sanjin Husić Logoped
Marković Martina Defektolog