Uprava

Almir Pleh
direktor škole
Samir Tiro
sekretar
Mevluda Hasković
referent za plan i analizu