NASTAVA

Obrazovni segment rada JU OŠ “Hasan Kikić” podijeljen je na redovnu nastavu i vannastavne aktivnosti.

Lista udžbenika za tekuću školsku godinu

Nastavni predmet: Bosanski, srpski, hrvatski jezik i književnost

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Početnica

Ime i prezime autora: Bahrudin Kurtagić, Ismeta Tunović

Izdavač: Svjetlost


Nastavni predmet: Matematika

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Matematika 1

Ime i prezime autora: Eldina Dizdar

Izdavač: Bosanska knjiga


Nastavni predmet: Moja okolina

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Moja okolina 1

Ime i prezime autora: Samir Lugavić, Mediha Pašić

Izdavač: Bosanska knjiga


Nastavni predmet: Muzička/glazbena kultura

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Muzička/glazbena kultura 1

Ime i prezime autora: Esad Šuman

Izdavač: Bosanska knjiga


Nastavni predmet: Likovna kultura

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Likovna kultura 1

Ime i prezime autora: Maja Hrvanović, Indira Jaranović

Izdavač: Bosanska knjiga 


Nastavni predmet: Islamska vjeronauka

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Vjeronauka 1

Ime i prezime autora: Ibrahim Begović

Izdavač: El-Kalem - Izdavački centar Rijaseta


Nastavni predmet: Engleski jezik

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: English Adventure, Starter A Pupil's Book, Activity Book

Ime i prezime autora: Christiana Bruni

Izdavač: Buybook


Nastavni predmet: Bosanski, srpski, hrvatski jezik i književnost

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Leptir i cvijet - čitanka

Ime i prezime autora: Bahrudin Kurtagić, Ismeta Tunović

Izdavač: Svjetlost


Nastavni predmet: Matematika

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Matematika 2

Ime i prezime autora: Eldina Dizdar

Izdavač: Bosanska knjiga


Nastavni predmet: Moja okolina

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Moja okolina 2

Ime i prezime autora: Samir Lugavić, Mediha Pašić

Izdavač: Bosanska knjiga


Nastavni predmet: Muzička/glazbena kultura

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Muzička/glazbena kultura 2

Ime i prezime autora: Esad Šuman

Izdavač: Bosanska knjiga


Nastavni predmet: Islamska vjeronauka

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Vjeronauka 2

Ime i prezime autora: Ibrahim Begović

Izdavač: El-Kalem - Izdavački centar Rijaseta


Nastavni predmet: Engleski jezik

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: English Adventure, Starter B Pupil's Book, Activity Book

Ime i prezime autora: Christiana Bruni

Izdavač: Buybook


Nastavni predmet: Bosanski, srpski, hrvatski jezik i književnost

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Čitanka

Ime i prezime autora: Belma Dilberović

Izdavač: Sarajevo Publishing


Nastavni predmet: Matematika

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Matematika 3

Ime i prezime autora: Boško Jagodić

Izdavač: Sarajevo Publishing


Nastavni predmet: Moja okolina

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Moja okolina 3

Ime i prezime autora: Mediha Pašić

Izdavač: Bosanska knjiga


Nastavni predmet: Muzička/glazbena kultura 

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Muzička/glazbena kultura 3

Ime i prezime autora: Selma Ferović, Indira Mešković

Izdavač: Sarajevo Publishing


Nastavni predmet: Likovna kultura

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Likovna kultura 3

Ime i prezime autora: Jasna Mujkić

Izdavač: Sarajevo Publishing


Nastavni predmet: Islamska vjeronauka

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Vjeronauka 3

Ime i prezime autora: M. Tinjak, M. Pleh, N. Nezirovac

Izdavač: El-Kalem - Izdavački centar Rijaseta


Nastavni predmet: Engleski jezik

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: English Adventure,Adventure 1 Pupil's Book, Activity Book

Ime i prezime autora: Anna Worrall

Izdavač: Buybook


Nastavni predmet: Bosanski, srpski, hrvatski jezik i književnost

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Boja sreće - čitanka

Ime i prezime autora: Zehra Hubijar

Izdavač: Bosanska riječ


Nastavni predmet: Matematika

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Matematika 4

Ime i prezime autora: Boško Jagodić

Izdavač: Sarajevo Publishing


Nastavni predmet: Moja okolina

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Moja okolina 4

Ime i prezime autora: Sabaheta Bijedić, Zinaida Livnjak

Izdavač: Sarajevo Publishing


Nastavni predmet: Muzička/glazbena kultura

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Muzička/glazbena kultura 4

Ime i prezime autora: Selma Ferović

Izdavač: Sarajevo Publishing


Nastavni predmet: Islamska vjeronauka

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Vjeronauka 4

Ime i prezime autora: H. Ništović, I. Ništović, M. Valjevac

Izdavač: El-Kalem - Izdavački centar Rijaseta


Nastavni predmet: Engleski jezik

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: English Adventure Adventure 2 Pupil's Book, Activity Book

Ime i prezime autora: Anna Worrall

Izdavač: Buybook


Nastavni predmet: Bosanski, srpski, hrvatski jezik i književnost

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Svezame, otvori se - čitanka

Ime i prezime autora: Grupa autora

Izdavač: Bosanska riječ


Nastavni predmet: Bosanski, srpski, hrvatski jezik i književnost

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Naš jezik

Ime i prezime autora: Zeki, Džanko i Ivanković

Izdavač: Bosanska riječ


Nastavni predmet: Matematika

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Matematika 5

Ime i prezime autora: Grupa autora

Izdavač: Bosanska knjiga


Nastavni predmet: Priroda

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Priroda

Ime i prezime autora: Zijad Numić, Naida Vidović

Izdavač: Bosanska riječ


Nastavni predmet: Društvo

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Društvo

Ime i prezime autora: Naida Kulašin

Izdavač: Bosanska riječ


Nastavni predmet: Osnove tehnike 

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Tehnička kultura - udžbenik + dnevnik rada

Ime i prezime autora: Milan Cvijetinović, Sulejman Ljubović

Izdavač: Bosanska riječ


Nastavni predmet: Muzička/glazbena kultura

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Muzička/glazbena kultura 5

Ime i prezime autora: Senada Kazić

Izdavač: Bosanska knjiga


Nastavni predmet: Likovna kultura

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Likovna kultura 1

Ime i prezime autora: Jasna Mujkić

Izdavač: Sarajevo Publishing 


Nastavni predmet: Islamska vjeronauka

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Vjeronauka 5

Ime i prezime autora: M. Prljača, N. Halilović

Izdavač: El-Kalem - Izdavački centar Rijaseta


Nastavni predmet: Kultura življenja

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Kultura življenja

Ime i prezime autora: Suphija Kapić

Izdavač: Bosanska riječ


Nastavni predmet: Engleski jezik

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: English Adventure, Adventure 3 Pupil's Book, Activity Book

Ime i prezime autora: Izabella Hearn

Izdavač: Buybook


 

Nastavni predmet: Njemački jezik (drugi strani jezik)

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Njemački jezik 5 (udžbenik + radna sveska)

Ime i prezime autora: Zlata Maglajlija

Izdavač: Bosanska riječ, Dječija knjiga


Nastavni predmet: Bosanski, srpski, hrvatski jezik i književnost

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Čitanka

Ime i prezime autora: Azra Verlašević, Vesna Alić

Izdavač: Nam Tuzla


Nastavni predmet: Bosanski, srpski, hrvatski jezik i književnost

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Naš jezik

Ime i prezime autora: Ismeta i Amira Džibirić

Izdavač: Bosanska riječ


Nastavni predmet: Njemački jezik (drugi strani jezik)

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Njemački jezik 6 

Ime i prezime autora: Zlata Maglajlija

Izdavač: Bosanska knjiga, Dječija knjiga


Nastavni predmet: Matematika

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Matematika 6 (udžbenik + zbirka)

Ime i prezime autora: Edin Galijatović

Izdavač: Bosanska riječ


Nastavni predmet: Biologija

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Biologija 6

Ime i prezime autora: Amela Begić, Jasminka Hadžihalilović, Jasminka Rasima Tupkušić

Izdavač: Bosanska knjiga


Nastavni predmet: Historija

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Historija 6

Ime i prezime autora: Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, Alen Mulić, Vahidin Mehić

Izdavač: Bosanska knjiga


Nastavni predmet: Tehnička kultura

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Tehnička kultura 6 (udžbenik + dnevnik rada)

Ime i prezime autora: Milan Cvijetinović, Sulejman Ljubović

Izdavač: Bosanska riječ


Nastavni predmet: Informatika

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Informatika

Ime i prezime autora: Lejla Dizdarević

Izdavač: Bosanska riječ


Nastavni predmet: Muzička/glazbena kultura

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Muzička kultura 6

Ime i prezime autora: Senad Kazić

Izdavač: Bosanska knjiga


Nastavni predmet: Islamska vjeronauka

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Vjeronauka 6

Ime i prezime autora: E. Grabus, M. Bašić

Izdavač: El-Kalem - Izdavački centar Rijaseta


Nastavni predmet: Likovna kultura

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Likovna kultura 6

Ime i prezime autora: Admir Mujkić

Izdavač: Sarajevo Publishing


Nastavni predmet: Geografija

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Geografija 6

Ime i prezime autora: Enisa Kulašin

Izdavač: Bosanska knjiga

 


Nastavni predmet: Bosanski, srpski, hrvatski jezik i književnost

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Čitanka

Ime i prezime autora: Almira Hadžihrustić

Izdavač: Sarajevo Publishing


Nastavni predmet: Bosanski, srpski, hrvatski jezik i književnost

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Naš jezik

Ime i prezime autora: Zdravka Zekić

Izdavač: Bosanska riječ, Dječija knjiga


Nastavni predmet: Engleski jezik

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Challenges 2 (Student's Book, Activity Book)

Ime i prezime autora: Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska, Asmir Mešić

Izdavač: Buybook


Nastavni predmet: Njemački jezik

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Njemački jezik 7

Ime i prezime autora: Zlata Maglajlija

Izdavač: Bosanska riječ, Dječija knjiga


Nastavni predmet: Matematika

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Matematika 7

Ime i prezime autora: Aleksandra Junuzović

Izdavač: Bosanska riječ


Nastavni predmet: Biologija

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Biologija 7

Ime i prezime autora: Amela Begić, Jasminka Hadžihalilović, Jasminka Rasima Tupkušić

Izdavač: Bosanska knjiga


Nastavni predmet: Geografija

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Geografija 7

Ime i prezime autora: Enisa Kulašin

Izdavač: Bosanska knjiga


Nastavni predmet: Historija

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Historija 7

Ime i prezime autora: Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, Alen Mulić, Vahidin Mehić

Izdavač: Bosanska knjiga


Nastavni predmet: Tehnička kultura

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Tehnička kultura 7 (udžbenik + dnevnik rada)

Ime i prezime autora: Milan Cvijetinović, Sulejman Ljubović

Izdavač: Bosanska riječ


Nastavni predmet: Informatika

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Informatika

Ime i prezime autora: Lejla Dizdarević

Izdavač: Bosanska riječ


Nastavni predmet: Islamska vjeronauka

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Vjeronauka 7

Ime i prezime autora: Š. Sulejmanović, S. Husić

Izdavač: El-Kalem - Izdavački centar Rijaseta


Nastavni predmet: Likovna kultura

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Likovna kultura 7

Ime i prezime autora: Admir Mujkić

Izdavač: Sarajevo Publishing

 


Nastavni predmet: Bosanski, srpski, hrvatski jezik i književnost

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Čitanka

Ime i prezime autora: Almira Hadžihrustić

Izdavač: Sarajevo Publishing


Nastavni predmet: Bosanski, srpski, hrvatski jezik i književnost

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Naš jezik

Ime i prezime autora: Zdravka Zekić

Izdavač: Bosanska riječ, Dječija knjiga


Nastavni predmet: Engleski jezik

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Challenges 3 (Student's Book, Activity Book)

Ime i prezime autora: Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska, Asmir Mešić

Izdavač: Buybook


Nastavni predmet: Njemački jezik

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Njemački jezik 8

Ime i prezime autora: Zlata Maglajlija

Izdavač: Bosanska riječ, Dječija knjiga


Nastavni predmet: Matematika

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Matematika 8

Ime i prezime autora: Aleksandra Junuzović

Izdavač: Bosanska riječ


Nastavni predmet: Fizika

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Fizika 8

Ime i prezime autora: Fahreta Siherčić

Izdavač: Sarajevo Publishing


Nastavni predmet: Biologija

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Biologija 8

Ime i prezime autora: Amela Begić, Jasminka Hadžihalilović

Izdavač: Bosanska knjiga


Nastavni predmet: Geografija

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Geografija 8

Ime i prezime autora: Enisa Kulašin

Izdavač: Bosanska knjiga


Nastavni predmet: Historija

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Historija 8

Ime i prezime autora: Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, Alen Mulić, Vahidin Mehić

Izdavač: Bosanska knjiga


Nastavni predmet: Tehnička kultura

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Tehnička kultura 8 (udžbenik + dnevnik rada)

Ime i prezime autora: Milan Cvijetinović, Sulejman Ljubović

Izdavač: Bosanska riječ


Nastavni predmet: Informatika

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Informatika

Ime i prezime autora: Lejla Dizdarević

Izdavač: Bosanska riječ


Nastavni predmet: Islamska vjeronauka

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Vjeronauka 8

Ime i prezime autora: E. Grabus, M. Neimarlija, A. Purković, M. Zukić

Izdavač: El-Kalem - Izdavački centar Rijaseta


Nastavni predmet: Likovna kultura

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Likovna kultura 8

Ime i prezime autora: Admir Mujkić

Izdavač: Sarajevo Publishing


Nastavni predmet: Hemija

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Hemija 8

Ime i prezime autora: Nataša Miličević, Mediha Musić

Izdavač: Sarajevo Publishing

 


Nastavni predmet: Bosanski, srpski, hrvatski jezik i književnost

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Čitanka

Ime i prezime autora: Azra Velašević, Vesna Alić

Izdavač: Nam Tuzla


Nastavni predmet: Bosanski, srpski, hrvatski jezik i književnost

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Naš jezik

Ime i prezime autora: Almira Džibirić

Izdavač: Bosanska riječ, Dječija knjiga


Nastavni predmet: Engleski jezik

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Challenges 4 (Student's Book, Activity Book)

Ime i prezime autora: Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska, Asmir Mešić

Izdavač: Buybook


Nastavni predmet: Njemački jezik

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Njemački jezik 9

Ime i prezime autora: Zlata Maglajlija

Izdavač: Bosanska riječ, Dječija knjiga


Nastavni predmet: Matematika

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Matematika 9

Ime i prezime autora: Šefket Arslanagić

Izdavač: Sarajevo Publishing


Nastavni predmet: Fizika

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Fizika 9

Ime i prezime autora: Hasnija Muratović

Izdavač: GRAFEX Mostar


Nastavni predmet: Biologija

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Biologija 9

Ime i prezime autora: Amela Begić, Jasminka Hadžihalilović

Izdavač: Bosanska knjiga


Nastavni predmet: Geografija

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Geografija 9

Ime i prezime autora: Greta Župančić

Izdavač: Bosanska knjiga


Nastavni predmet: Historija

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Historija 8

Ime i prezime autora: Hadžija Hadžiabdić, Izet Šabotić, Mirza Čehajić

Izdavač: Bosanska knjiga, Vrijeme Zenica


Nastavni predmet: Tehnička kultura

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Tehnička kultura 9 

Ime i prezime autora: Ahmetović, Numić, Kulenović

Izdavač: Bosanska knjiga, Vrijeme Zenica


Nastavni predmet: Informatika

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Informatika

Ime i prezime autora: Lejla Dizdarević

Izdavač: Sarajevo Publishing


Nastavni predmet: Islamska vjeronauka

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Vjeronauka 8

Ime i prezime autora: E. Grabus, M. Neimarlija, A. Purković, M. Zukić

Izdavač: El-Kalem - Izdavački centar Rijaseta


Nastavni predmet: Likovna kultura

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Likovna kultura 9

Ime i prezime autora: Admir Mujkić

Izdavač: Sarajevo Publishing


Nastavni predmet: Hemija

Naziv udžbenika/radne sveske/priručnika: Hemija 9

Ime i prezime autora: Nataša Miličević, Mediha Musić

Izdavač: Sarajevo Publishing

 


Posljednje objavljeno: