Produženi boravak

Škola ima namjenski i dobro opremljen prostor za produženi boravak učenika od I do IV razreda. Učenici borave u produženom boravku od 11.30 do 17.30 sati.Život i rad u produženom boravku utvrđen je posebnim programom, a ishrana učenika je po standardima za ovaj uzrast.

Pored osnovnih nastavnih sredstava i sredstava za časove edukativno - zabavnog karaktera učenici u produženom boravku imaju i kablovsku TV, DVD player, CD MP3 player i kompjuter. Za aktivnosti koje se realizuju u okviru programa produženog boravka učenicima je na raspolaganju i sala za sport.

Boravak u našoj školi jedinstven je i po tome što se primjenjuje prilagođavanje sadržaja, oblika, metoda i sredstava odgojno – obrazovnog rada sa stepenom usvojenog znanja i individualnim mogućnostima djeteta.

Raspored aktivnostiu produženom boravku

Vrijeme Aktivnosti
7.30-8.50 Prijem učenika u prostorije produženog boravka
8.00-11.30 Nastava
11.30-12.00 Nastava
12.00-13.00 Ručak
13.00-14.00 Rad na domaćoj zadaći
14.00-14.30 Odmor
14.30-15.00 Užina
15.00-16.00 Slobodne aktivnosti-pdlazak u salu, školsko dvorište ili šetnju
16.00-17.30 Kreativne radionice, društveno-edukativne igre, slobodne aktivnosti