18. March 2022.

Vrijeme je za EKO škole: Osnovna škola “Hasan Kikić” Sarajevo u procesu certificiranja za EKO školu

U ponedjeljak, 14.3.2022.godine u prostorijama Osnovne škole “Hasan Kikić” Sarajevo upriličena je certifikacijska posjeta Ekspertnog tima u okviru projekta “Misli o prirodi!”.

Certifikacijska posjeta Ekspertnog tima radi se poslije završenog implementiranja Akcionog eko plana škole za određenu školsku godinu.

U okviru certifikacijske posjete školi Ekspertni tim obavio je razgovor sa direktorom, Eko koordinatoricom, te predstavnicima Eko odbora i Eko patrole škole.


Certificiranje Eko škole provodi Ekspertni tim imenovan od strane CPCD-a koji čine Sabina Jukan, Sabina Hadžiahmetović i Muamer Tinjak, s ciljem provjere provođenja i kompletnosti postupka u kontekstu implementacije Certifikacijskog mehanizma Eko škola.


Osnovna škola “Hasan Kikić” Sarajevo uspješno je implementirala akcione EKO planove iz oblasti voda, energija i biodiverzitet, te stekla uvjete za proces certificiranja za Eko školu.


Projekat „Misli o prirodi!” implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.


Certifikacijski mehanizam Eko škola ohrabruje škole i mlade da se aktivno uključe u zaštitu okoliša /životne sredine u svom okruženju.

Promjena počinje u učionici, proširuje se na cijelu školu i na kraju dolazi u zajednicu.