11. October 2021.

Opremljen logopedski kabinet škole

Opremljen logopedski kabinet škole

Za potrebe Mobilnog stručnog tima za inkluzivno obrazovanje u saradnji sa Općinom Centar škola je osigurala nabavku digitalnog logopedskog seta Behringer i vibrofona – uređaja za korekciju artikulacijskih poremećaja kod govora. Uz digitalni logopedski set Behringer osigurana je montaža, tehnička priprema seta ugradnja licenciranog software-a, te obuka logopeda. Digitalni logopedski set je najmoderniji logopedski instrument, namijenjen slušanju i govoru, koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno procesiranje. Digitalni logopedski set je neophodan za terapiju djece s poremećajima izgovora. Takva terapija, između ostalog, kod djece poboljšava pamćenje, govor, socijalnu komunikaciju i druge važne vještine. Upotrebom ovog digitalnog logopedskog aparata značajno će se unaprijediti logopedski tretman naših učenika.