?>
29. Aprila 2022.

Općina Centar finansira/sufinansira članarine u sportskim klubovima djece i mladih

Javni poziv je objavljen na web stranici Općine Centar i ostaje otvoren tokom cijele godine, odnosno do utroška finansijskih sredstava za ovu namjenu.

Pravo prijavljivanja mogu ostvariti državljani Bosne i Hercegovine starosne dobi od 7 do 15 godina koji imaju prebivalište na području općine Centar u trajanju od najmanje godinu dana do dana podnošenja zahtjeva, čija ukupna primanja domaćinstva ne prelaze iznos od 1.000 KM, a aktivni su članovi sportskog kluba.

Novčana sredstva za finansiranje/sufinansiranje članarina u sportskim klubovima djece i mladih sa područja općine Centar Sarajevo dodijeljivat će se na način da će korisnik sredstava ili njegov roditelj/staratelj zaključiti ugovor sa Općinom Centar po osnovu kojeg će ostvariti pravo na isplatu sredstava do kraja tekuće godine.

Sredstva će se isplaćivati najviše u visini tri mjesečne članarine, nakon čega je korisnik sredstava dužan Službi dostaviti dokaz o namjenskom utrošku sredstava kao uslov za nastavak finansiranja/sufinansiranja članarine.

Namjenski utrošak sredstava podrazumjeva dostavljanje potvrde sportskog kluba o redovnom i aktivnom učešću u trenažnim procesima, te dokaz o uplati sredstava za mjesečnu članarinu.

Maksimalan iznos članarine koji će Općina sufinansirati na nivou jednog mjeseca iznosit će 50,00 KM. Mjesečne članarine manje od 50,00 KM Općina će finansirati u cijelosti.

Zahtjev sa dokumentacijom se podnosi Službi za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport – Odsjek za kulturu i sport, putem pošte ili na protokol Općine Centar Sarajevo, Mis Irbina 1.

Tekst javnog poziva, kao i potrebni obrasci dostupni su na općinskoj web stranici: https://www.centar.ba/stranica/javni-pozivi-euprava

Za sve dodatne informacije zainteresirani mogu pozvati broj telefona 033/562-360.

?>