27. May 2022.

Online sedmica

U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Godišnjim programom rada škole, za učenike predmetne nastave od V – IX razreda u periodu od 30.5. – 3.6.2022.godine realizovat će se nastava u online okruženju putem platforme Teams prema ustaljenom rasporedu.