11. February 2022.

OKONČAN PROJEKT OBNOVE JU OŠ “HASAN KIKIĆ” SARAJEVO

U srijedu, 9.2.2022.godine u 10,00 sati u prostorijama JU OŠ “Hasan Kikić” Sarajevo upriličena je ceremonija primopredaje Projekta obnove JU OŠ “Hasan Kikić” Sarajevo.

U okviru Temeljne grant pomoći za projekte ljudske bezbjednosti Vlada Japana dodijelila je grant pomoći u iznosu od  129.399,00 KM za Projekat obnove Osnovne škole „Hasan Kikić“ Sarajevo.

GAGP projekat obnove škole podrazumijevao je  obnovu stolarije, termo fasade, izolacije na pokrovu i ventila na radijatorima na objektu JU OŠ „Hasan Kikić“ Sarajevo.

Općina Centar sufinansirala je plaćanje troškova  PDV-a i nepredviđenih troškova u okviru navedenog projekta.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo osiguralo je sredstva za zamjenu oluka, gromobrana i elektroinstalacija.

Realizacijom ovog projekta osigurano je poboljšanje uslova boravka i rada za 408 učenika/ca koji pohađaju školu, te su stvoreni uvjeti za uštede energenata i unapređenje energetske efikasnosti.

 

 

U znak zahvalnosti za osigurana sredstva za Projekat obnove škole u školskom dvorištu posađena je sadnica Japanske trešnje kao simbol prijateljstva sa porukom „Djeca Sarajeva – djeci Japana“.

 

Ovom prilikom  Njegova Ekselencija gospodin Ito Makoto, ambasador Japana u Bosni i Hercegovini, pored sadnice Japanske trešnje sa direktorom škole g. Pleh Almirom postavio je spomen obilježje kao simbol zahvalnosti i prijateljstva djece Sarajeva djeci Japana.

 

Ceremoniji primopredaje projekta prisustvovali su:

– Almir Pleh, direktor JU OŠ “Hasan Kikić” Sarajevo

– Njegova Ekselencija g. Ito Makoto, ambasador Japana u Bosni i Hercegovini

– Naida Hota-Muminović, ministrica, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

– Srđan Mandić, načelnik, Općina Centar

 

Zahvaljujemo se Vladi Japana, Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Općini Centar što su prepoznali stvarne potrebe škole i osigurali sigurnije i bolje uslove boravka i rada za 408 učenika i učenica i 55 zaposlenika i zaposlenica škole.