24. February 2022.

ANEKS 2 metodološkom uputstvu za prevenciju i kontrolu infekcije sa SARSCoV 2 i oboljenja COVID 19 u osnovnim, srednjim školama i predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo

Dopis ministrice gđe Hota-Muminović svim osnovnim, srednjim školama i predškolskim ustanovama.

ANEKS 2 metodološkom uputstvu za prevenciju i kontrolu infekcije sa SARSCoV 2 i oboljenja COVID 19 u osnovnim, srednjim školama i predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo