17. May 2022.

Čuvari energije

U okviru projekta “Čuvari energije” u JU OŠ “Hasan Kikić”  realizovana je akcija uređivanja eko učionice škole. 

Ličnim angažmanom učenici su preuzeli odgovornost za zaštitu životne sredine, promovirajući na taj način osjećaj odgovornosti za svoje okruženje i razvijajući kulturu društvene brige.