05. November 2021.

Aktivnosti škole u implementaciji akcionih EKO planova projekta “Misli o prirodi”

Aktivnosti škole u implementaciji akcionih EKO planova projekta "Misli o prirodi!"

Na Konferenciji za nastavnike/ce u okviru Certifikacijskog mehanizma Eko škola projekta “Misli o prirodi!” JU OŠ “Hasan Kikić” Sarajevo je predstavila pozitivne prakse u implementaciji ovog projekta.

U okviru AKCIONOG EKO PLANA škole u oblasti ENERGIJA u cilju osiguranja energetske efikasnosti na objektu školske sale izvršena je zamjena dotrajale drvene stolarije novim PVC prozorskim profilima sa ventus ragno mehanizmom.

Certifikacijski mehanizam Eko škola ohrabruje škole i mlade da se aktivno uključe u zaštitu okoliša /životne sredine u svom okruženju. Promjena počinje u učionici, proširuje se na cijelu školu i na kraju dolazi u zajednicu.

📌 JU OŠ “Hasan Kikić” Sarajevo učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“🌍♻️🌿

📌 Projekat “Misli o prirodi!” implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska 🌍♻️🌿