o nama   skola.ba
  kontakt   centar.ba
  monks   ppzsa.ba
       
       
 
 

  

 

O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani roditelji/staratelji,
 
obavještavamo Vas da će se Izborni sastanak Vijeća roditelja za direktora/direktoricu JU OŠ “Hasan Kikić” Sarajevo u skladu sa članom 7. Pravilnika o izboru i imenovanju direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/12), održati u SRIJEDU, 23.04.2014. godine sa početkom u 18:00 sati, u prostorijama OŠ “Hasan Kikić” , kada se planira održati i zvanično predstavljanje kandidata za direktora škole, nakon čega će biti omogućeno svim zainteresiranim roditeljima učenika da pristupe glasanju po principu “Jedan roditelj –jedan glas”.
 

  •  Pravo glasanja na sastanku imaju svi prisutni roditelji/staratelji učenika škole, koji imaju pravnu i poslovnu sposobnost, po principu „Jedan roditelj – jedan glas“.
  • Glasanje na sastanku je tajno i vrši se na osnovu ranije pripremljenih i ovjerenih lista kandidata.
  • Glasački listić je važeći ukoliko je zaokružen jedan od ponuđenih odgovora, a u protivnom listić je nevažeći.
  • Pokazati identifikacijski dokument (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš)radi uvrđivanja identiteta roditelja/staratelja

Dobro došli!

 

 

 

 

 
EKSTERNA MATURA
  Naša FB stranica

 

 

 

 

*UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED*
 

... aktuelnosti ....

 
 

 

 

 

 

www.oshkikic.edu.ba
powered by seti
JU Osnovna škola "Hasan Kikić"
Adresa: Sarajevo, Gorica 27
Telefon/Fax: 445-137 (direktor) , 220-162 (sekretar)
E-mail: oshasankikic@gmail.com